lv  ru  en

PAR MUMS    FILOZOFIJA    METODES    KOMANDA    APMĀCĪBAS    KONSULTĀCIJAS    ANKETAS    

ATSAUKSMES    IZCENOJUMI    KLIENTI    PARTNERI    DARBS    KONTAKTI     

SIA BSM konsultanti izveidota 1996. gadā un savas darbības laikā kļuvusi par vienu no vadošajiem konsultāciju uzņēmumiem Latvijā. SIA BSM konsultanti sniedz uzņēmējiem kvalitātes nodrošināšanas, audita un uzņēmējdarbības konsultācijas, kā arī piedāvā attiecīgas apmācības.

Lai nodrošinātu maksimālu klientu prasību izpildi, uzņēmumā ieviesta un sertificēta ISO 9001:2008 standarta prasībām atbilstoša kvalitātes vadības sistēma personāla apmācību, uzņēmumu stratēģiskās attīstības plānošanas, finansu konsultāciju un audita, tirgus pētījumu un analīzes, ISO 9001, ISO 14001, HACCP un OHSAS 18001  vadības sistēmu ieviešanas konsultāciju un vadības sistēmu auditu sfērā.

Sertifikāciju veica Bureau Veritas Certification, kuru ir akreditējušas Lielbritānijas, Holandes un Vācijas akreditācijas iestādes. Sertifikāta derīguma termiņš - 11.10.2016., sertifikāta nr. LVRIG07313A.

Mūsu padomus un palīdzību izmantojuši desmitiem Latvijā labi pazīstamu uzņēmumu. Minēšu tikai dažus: a/s Hansabanka, a/s Ventbunkers, SIA Skanska Konstrukcija, VAS Augstsprieguma Tīkli, a/s Ventamonjaks, SIA Lattelekom, a/s Rīgas Vīni, a/s Latvijas Balzams, a/s Latvenergo, SIA Spilva, a/s Baltic Color, a/s Rīgas Miesnieks u.c. Mēs sniedzam konsultācijas arī pašvaldību institūcijām (Rīgas Ostas Pārvalde) valdības un valsts iestādēm (Ekonomikas Ministrija, Izglītības Ministrija), kā arī sabiedriskajām un bezpeļņas organizācijām (Latvijas Kvalitātes Asociācija). Starp mūsu klientiem ir arī ārvalstu uzņēmumi, piemēram, VTT Building Technology (Somija), Hoechst (Zviedrija), LEAX-Group ltd (Zviedrija), CER Education ltd (Zviedrija).

 

Mēs lepojamies ar sasniegto - paveiktais pierāda, ka esam veiksmīgi darbojušies visās minētajās jomās.

Biznesa konsultants ir padomdevējs. Viņš darbojas kā psihologs, kas palīdz raisīties idejām, pastāvīgi akcentējot, ka idejas autors ir pats uzņēmuma vadītājs. Konsultants ir neitrāla persona, kas uz procesiem raugās it kā no malas, apstiprinot vai noliedzot uzņēmumā radušos ideju pareizību. Dažkārt šāds apstiprinājums ir nozīmīgāks par jaunizveidotu stratēģisko attīstības plānu. Konsultants darbojas arī kā speciālists, kas iesaka vairākus iespējamos risinājuma variantus. Mūsu konsultanti ir strādājuši daudzos uzņēmumos un laika gaitā uzkrājuši lielu pieredzi, kas palīdz tiem atrast kompetentus risinājumus visdažādākajās situācijās.

Manuprāt, konsultantu varētu salīdzināt ar ģimenes ārstu, kas rūpējas nevis par cilvēka, bet gan uzņēmuma veselību. Kā biznesa terapeitu vajadzības gadījumā mēs varam piesaistīt jebkuru speciālistu. Viss nav jāzina no galvas, taču īstajā brīdī jāprot atrast nepieciešamo vai iztrūkstošo.

Jānis Bole

SIA BSM konsultanti
valdes priekšsēdētājs